เนื่องจาก Mthai ได้อัพเดท flowplayer

ตอนนี้ สามารถดูได้ปกติแล้วนะครับ สามารถ Click ลิ้ง ข้าง ๆ ดูได้เลย

ถ้าลิ้งเสียหรือดูไม่ได้ ให้คลิกดูที่ ลิ้งข้างล่าง นี้ครับเนื่องจาก Mthai ได้ Update Flowplayer ทำให้ไม่สามารถดู ออนไลน์ตามปกติได้


ผมจะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดครับ ซึ่งท่านสามารถดู ออนไลน์ จาก list ข้างล่าง ครับ


Prison Break ปี 1 พากย์ไทย ying ying
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 1 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 2 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 3 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 3 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 4 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 5 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 5 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 6 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 7 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 8 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 8 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 9 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 10 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 10 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 11 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 12 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 13 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 13 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 14 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 15 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 15 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 16 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 17 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 18 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 19 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 20 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 20 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 21 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 21 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 1 : ตอน 22 (จบซีซั่น) ::.


Click the image to open in full size.

Prison Break ปี 2 พากย์ไทย ying ying
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 1 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 2 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 3 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 3 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 4 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 5 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 6 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 7 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 8 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 8 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 9 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 10 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 11 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 12 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 13 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 13 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 14 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 15 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 16 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 17 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 18 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 18 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 19 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 20 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 21 ::.
.:: Prison break / แผยลับแหกคุกนรก Season 2 : ตอน 22 (จบซีซั่น2) ::.

--- Prison Break แผนลับแหกคุกนรก --- สนุกมากๆ !!

Click the image to open in full size.

Prison Break ปี 3 ซับไทย ying ying

(ซับไทย)
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 1 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break Season 3 : ตอน 1 (1/2)(สำรองจ้า) ::.
.:: Prison break Season 3 : ตอน 1 (2/2)(สำรองจ้า) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 2 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 2 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 3 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 3 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 4 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 4 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 5 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 5 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 6 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 6 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 7 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 7 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 8 (ตอนต้น) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 8 (ตอนจบ) ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 9 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 10 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 11 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 12 ::.
.:: Prison break / แผนลับแหกคุกนรก Season 3 : ตอน 13 (จบซีซั่น3) ::.


Prison Break ปี 3 พากย์ไทย mingywhale
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 89 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 90 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 91 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 92 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 93 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 94 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 95 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 96 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 97 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 98 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 99 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 100 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 101 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 102 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 103 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 104 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 105 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 106 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 107 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 108 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 109 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 110 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 111 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 112 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 113 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 114 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 115 END (จบซีซั่น3)</b> ::.

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Prison Break 4 (แผนลับแหกคุกนรก ปี 4) พากย์ไทย mingywhale

.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 01 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 02 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 03 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 04 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 05 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 06 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 07 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 08 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 09 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 10 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 11 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 12 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 13 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 14 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 15 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 16 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 17 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 18 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 19 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 20 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 21 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 22 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 23 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 24 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 25 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 26 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 27 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 28 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 29 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 30 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 31 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 32 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 33 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 34 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 35 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 36 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 37 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 38 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 39 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 40 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 41 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 42 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 43 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 44 --END-- ::.

Click the image to open in full size.

บทสรุปสุดท้ายของซีรี่ย์ Prison Break 4 (แผนลับแหกคุกนรก ปี 4) พากย์ไทย mingywhale

.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 45 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 46 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 47 ::.
.:: Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 48 END ::.


ขอบคุณ List จาก sersor/thaigaming